- Sagaen om våre NH 90 helikopter fortsetter uten at det ser ut til å være en optimal løsning nært forestående. Når forventer statsråden at samtlige NH 90 helikopter er fullt ut operative i henhold til spesifikasjonene som forelå ved inngåelse, og eller vurderer statsråden å avvikle hele denne tragiske anskaffelsen en gang for alle, spør ellingsen i et skriftlig spørsmål til Forsvarsministeren.

I over ett år har Kystvaktas skip seilt uten helikoptre om bord etter at de utdaterte Lynx-helikoptrene ble satt på bakken.

Det var helt tilbake i 2001 at Forsvaret bestilte 14 NH-90-helikoptre. Seks av dem skulle til de nye fregattene til Sjøforsvaret, mens åtte skulle erstatte Kystvaktas gamle Lynx-helikoptre, skriver NRK.

Les også: Venter på nye helikoptere

Skulle vært levert i 2008

Helikoptrene skulle i utgangspunktet være på plass innen 2008, men sen og mangelfull leveranse fra fabrikken og innkjøringsproblemer har ifølge statskanalen forsinket prosessen kraftig.

Ellingsen påpeker at kontrakten ble inngått med NH Industries i 2001 og at helikopterne skulle leveres mellom 2005 og 2008.

- Det har ikke skjedd. Det er mulig at jeg husker feil, men jeg mener å huske at det første ankom i 2011 uten en gang å være den riktige maskinen jf. våre krav. Det var vel heller slik at Italia ga oss noen for å vise handlekraft, samtidig som de lovte at ting etterhvert skulle bli bra. Etter mitt skjønn er hele anskaffelsen en politisk tragedie, sier Ellingsen og begrunner utsagnet.

- Aller mest fordi den viser at vi mangler handlekraftige politikere som kunne satt stopper for dette. I dag, mer enn 15 år etter at kontrakten ble inngått er helikoptrene fortsatt ikke fullt ut operative.

Ufullstendig

Ellingsen påpeker samtidig at selv om Forsvaret har fått noen helikopter, mangler man fortsatt flere og de som er levert er ikke som lovet.

- I følge personer jeg har snakket med uttalte GIL (Generalinspektøren for Luftforsvaret) før jul at han hadde personalet som skulle til, men helikoptrene fungerte ikke som forutsatt. Dette rammer omdømmet til Forsvaret, det rammer funksjoner som var forventet skulle bli ivaretatt med de nye NH 90 maskinene og det rammer samarbeidet NATO land imellom. Jeg ser derfor frem til å høre hvilke løsninger statsråden ser for seg, avslutter han.

Forsvarsministeren har foreløpig ikke kommet med noe svar til spørsmålet som ble stilt 3. februar.