Det er åtte målestasjoner i Vesterålen som leverer data til Meteorologisk institutt. Nå foreligger oversikten for mars måned.

Mildere enn normalt

Tallene viser at mars ble rundt 1 grad mildere enn normalt. Størst avvik fra normalen var det på Andøya. En middeltemperatur på -0,3 grader er 1,1 grader over normalen.

Bø hadde høyest middeltemperatur med 0,9 grader. Her er det ikke etablert normaler. Det er dermed ikke mulig å fastslå noe avvik.

Fjellene

To av målestasjonene i Vesterålen ligger på fjelltopper. Ånstadblåheia (Sortland) og Trolltinden (Andøya) er naturlig nok kaldest med middeltemperatur på henholdsvis -3,9 og -3,4 grader.

Høyest og lavest

Det er likevel Stokmarknes lufthavn som registrerte den laveste temperaturen i Vesterålen i mars med -9,8 grader. Det skjedde 3. mars.

Den høyeste temperaturen ble målt på Sortland med 7,1 grader 26. mars, som var maksimumsdagen for alle målestasjonene i regionen.

Nedbør

Det er måles nedbør ved fem av målestasjonene. Bø fikk 70,5 millimeter nedbør. Her er det ikke normaler, så man kan ikke si om det er mye eller lite for måneden.

Alsvåg fikk 102 millimeter nedbør. Det 101 prosent av normal nedbør og dermed helt som normalt.

Mest på Kleiva

For de andre stasjonene er det større avvik.

Kleiva fikk mest nedbør med 160,6 millimeter. Det er 164 prosent av normal nedbør.

Kleiva fikk også mest nedbør i løpet av ett døgn med 25 millimeter nedbør . Det skjedde 16. mars.

Den dagen kom det mye nedbør over Sortland, men ikke så mye over Andøya som «bare» fikk 4,1 millimeter.

Det ble registrert rundt 20 dager med målbar nedbør ved de fleste målestasjonene.

Fem penværsdager

Ved målestasjonen på Sortland ble det registrert fem dager med pent vær og 20 dager med overskyet vær i mars.