Dersom du er lokalpolitisk interessert og ønsker å følge med i sortlandspolitikken, finner du lett fram til sakslista til formannskapet på nettsidene til Sortland kommune. Utfordringen er at det for dette formannskapet finnes sak(er) som ikke er gjort tilgjengelig for offentligheten på en god måte.

Høyre kritisk

Roar Wessel Olsen fra Sortland Høyre tok ved formannskapets åpning opp saken med rådmannen og ordføreren i Sortland, det han fremmet sine innsigelser mot framgangsmåten til rådmannen i forbindelse med at folk ikke finner det aktuelle saken på nettsidene til Sortland kommune.

– Jeg reagerer på at saken ikke framkommer på sakslista til formannskapet. Når folk klikker seg inn på kommunes hjemmeside og klikker seg inn på sakslista, så finner man ikke saken, sier Roar Wessel Olsen i Sortland Høyre, og forklarer at rådmannen har forklart at sakslista er tilgjengelig via et ikon på den samme nettsiden til Sortland kommune.

– På innkallingen til oss politikere vises saken, men for publikum er det vanskelig å se at saken kommer opp til behandling. Jeg mener at vi må være en kommune som er mer åpen i forhold til offentlighet, fordi publikum oppfatter at det er vanskelig å se at saken kommer opp på sakskartet.

Tvil om behandling

Roar Wessel Olsen fra Sortland Høyre sa under formannskapets åpning at han er i tvil om at saken er offentlig godt nok kjent til å kunne behandles.

Ordfører Tove Metta Bjørkmo (Ap) mente at dette er noe som rådmannen må forklare, men mener at det det ikke er grunn til å ikke behandle saken i dagens møte i formannskapet.

Demonstrerte

Rådmann Randi Gregersen demonstrerte under åpningen av formannskapsmøtet at hun kunne slå opp sakslisten når hun klikker på et ikon på hjemmesiden, men hun var enig i at saken ikke vises i den sakslisten som folk flest orienterer seg i.

Graverende

– Jeg vil understreke at denne saken ikke er kjent for offentligheten. Kommuneloven sier at saken skal være kjent. Jeg synes det er ganske graverende at lukking av sak er gjemt bak alt det andre på nettsiden. Og når journalister påpeker at de ikke kommer inn på sakslista, så er noe feil. Derfor er jeg ikke sikker på om vi bør behandle saken i dag, sier Roar Wessel Olsen.

Ordføreren kunne opplyse at målet ikke er at saken skal være usynlig på nettsidene til kommunen.

Flere kritiske

Flere andre representanter blant politikerne var også kritiske til at saken ikke kommer godt nok fram på kommunes nettsider. Det framkom også at det har vært lignende eksempler tidligere, der det har vært vanskelig å se saker på sakslisten som har vært foreslått behandlet i lukkede møter tidligere.

Ikke forsøk på hemmelighold

Rådmann Randi Gregersen opplyste at hun ikke har gjort noen forsøk på å gjemme saken, men forklarte at det var slik dataløsningen som kommunen bruker fungerer. Hun er enig med politikerne om at kommunen må finne bedre løsninger for offentliggjøring av sakslister til politiske møter i framtida.

Datasystem

Ordfører Tove Metta Bjørkmo (Ap) forsvarte sin rådmann med å tilføye at kommunens datasystem er lagt opp slik at man kjøper elementer som kommunen bruker, og at det sikkert lar seg gjøre å ta spørsmålet opp med leverandøren.

Banalisert

– Jeg føler at alvorligheten i saken blir banalisert. Dette er tatt opp i formannskapet tidligere og vi har hatt slike runder før. Vi må ha mer åpenhet enn dette, sier Roar Wessel Olsen fra Sortland Høyre, som noterer seg at saken er løst og at dette ikke vil skje i framtida.

Flere andre politiske representanter opplyste at de aldri hadde benyttet det ikonet som rådmannen opplyste var tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

Rådmannen fikk aksept for at saken der Kvitbrygga og Rødbrygga skal diskuteres, kan lukkes av hensyn til offentlige interesser. Rådmannen brukte også en unntaksbestemmelse i Offentlighetsloven for å lukke møtet når saken kommer opp senere på dagen.

Skal bli bredre

Det politiske sekretariatet i Sortland kommune skal nå se nærmere på hvordan de kan presentere sakslista på en bedre måte, slik at også saker som unntans offentlighet eller kan bli behandlet i lukket møte, kommer fram på listen over dokumenter og saker som skal behandles i formannskapet. De er enige i at dagens løsning ikke er optimal.