Skinnarland besøkte Andøya flystasjon sammen med forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen fredag. Begge sier de at møtene med de ansatte var gode. Bruun-Hanssen erkjente også at Forsvaret har gjort for lite for ivareta de ansatte som i dag jobber på Andøya og lovet tiltak.

Spørsmålet er om det er nok og om det kommer for sent.

– Jeg har lenge vært klar på at vi risikerer at flyene blir stående på bakken utpå høsten. Denne frykten er reell, sa Stein-Håkon Eilertsen til Bladet Vesterålen for to uker siden.

Eilertsen er tillitsvalgt i Norges Offisersforbund (NOF).

– Balanse

Selv om også Forsvarets ledelse erkjenner at det produseres for lite flytid fra Andøya i dag, deler ikke Skinnarland frykten til Eilertsen, i hvert fall ikke utad.

– Dette har vært en god dag, sa Skinnarland om møtet med de ansatte fredag.

– Vi har over lengre tid jobbet for å sikre at vi er i balanse – både når det gjelder personell og det flytekniske. Jeg deler ikke det situasjonsbildet som beskrives om at flyene kan bli stående på bakken, sa Skinnarland til VOL.

Overgang til P8

Man kanskje gjør hun det likevel. Nettstedet aldrimer.no skriver at Skinnarland har advart sin sjef, forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen om Orion-flyene kan bli stående på bakken som følge av overgangen til nye fly av typen P8 Poseidon.

– Sjefen for Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland, advarte nylig forsvarssjefen om at MPA-virksomheten på et tidspunkt vil gå ned for telling i overgangsfasen fram til de nye P-8-flyene er operative, rett og slett fordi hun mener det ikke er mulig å unngå dette innenfor gjeldende ressursrammer. Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen skal imidlertid ha slått fast at dette var uaktuelt og gitt beskjed tilbake om at Luftforsvaret må finne en løsning, skriver aldrimer.no.

– Dersom vi mister flere ansatte med kritisk kompetanse på teknisk, så står min påstand ved lag. Da kan flyene bli stående på bakken i løpet av høsten. Dersom vi skal unngå det, må det skje noe fort, sier Eilertsen til VOL.