Lørdag hadde Miljøpartiet De Grønne i Nordland årsmøte i Bodø.

I valget av nytt fylkesstyre ble vesterålingene Bent Bakkan (Bø/Sortland), Toine C. Sannes (Øksnes/Sortland) og Robert Svendsen (Andøy) gjenvalgt.

Fire nye medlemmer ble valgt inn i styret (se nedenfor).

Her er det nye styret:

  • Bror Martin Hanssen, Narvik, styreleder

  • Toine C. Sannes, Sortland, nestleder

  • Robert Svendsen, Andøy, kasserer

  • Christopher Hermansen, Bodø, sekretær (nyvalgt)

  • Sunniva Yngvesdatter Edvardsen, Bodø, styremedlem (nyvalgt)

  • Bent Bakkan, Sortland, styremedlem

  • Anne-Brigith Mørkved Rommerud, Flakstad, styremedlem

  • Svein Joar Husjord, Narvik, varamedlem

  • Thomas Aspen, Hemnes, varamedlem (nyvalgt)

  • Bjørn Barth Jacobsen, Bodø, varamedlem (nyvalgt)