I et intervju med VGTV forteller hun om sine vonde opplevelser.

- Jeg følte meg ydmyket og latterliggjort, sier hun blant annet i intervjuet, som du kan se øverst i saken.