Det skriver nettstedet High North News. Det er Norges Fiskarlags leder Kjell Ingebretsen som har mottatt bekymringen i form av et brev fra generaldirektør Nikolai Demianenko i den russiske fiskeriindustriunionen.

Den russiske organisasjonen er det norske fiskerlagets samarbeidsorganisasjon i Murmansk. Ifølge Ingebretsen skriver Demianenko at det er behov for norsk-russisk koordinering av petroleumsaktiviteten i Barentshavet.

Norges Fiskarlag har gjentatte ganger advart regjeringen og Stortinget mot å åpne opp for petroleumsvirksomhet i områdene mellom Barentshavet og Lofoten.

Ingebrigtsen sendte onsdag brev til statsminister Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre, der han ber om at synspunktene til de norske og russiske fiskerne vektlegges i de videre diskusjoner om saken.

I brevet skriver Ingebrigtsen at områdene er viktige gyte- og fangstområder, og at aktivitet i disse områdene kan få store negative konsekvenser for fiskerinæringen både i Norge og Russland.

– Dette er områder som må behandles særskilt og er viktige både for norske og russiske fiskere, skriver han.