Regelrådet vurderer at Klima- og miljødepartementets forslag til tilleggsregulering ikke er tilstrekkelig utredet. På bakgrunn av det har Klima- og miljødepartementet beslutte å se på saken på nytt.

Vil redusere klimagassutslipp

Forbudet mot bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger skulle gjelde fra år 2020. Det skulle gjelde både for boliger, offentlige bygg og næringsbygg. Hensikten med forbudet er å redusere klimagassutslippene.

De sendte i tillegg på høring et forslag om å forby bruk av mineralolje til oppvarming av driftsbygninger i landbruket. Nå skal Klima- og miljødepartementet se på saken igjen og gjøre nødvendige tilføyelser i høringsnotatet. Det gjør at høringsfristen blir utvidet.

– Det er bra med utsettelse

– Det er bra at høringen ble utsatt, for faktagrunnlaget var dårlig. Det ble rett og slett gjort en for dårlig jobb. Så det er vi godt fornøyd med. Vi vet ikke nå hvor mange som blir rammet, og det er nok enkeltpersoner det blir å gjelde, sier Bjørn Gimming i Norges Bondelag til VOL.

FAMILIEBEDRIFT: June Marita Jakobsen (til venstre) ble ansatt som daglig leder i selskapet for to år siden. Foto: Sanna Drogset Børstad

De eldre blir rammet

Vesterålen Varmeservice selger olje til oljefyrer, og har merket nedtrappingen i salget.

– For oss som leverandør får det ikke så stor konsekvens, men kundene som er usikre og utrygge blir nok å merke det. Vi har allerede merket nedtrapping og det vil naturlig bare forsvinne gradvis, men det er som sagt kundene som har det verst. Det er gjerne eldre som ikke vil ha noe annet som blir rammet, sier June Jakobsen, daglig leder i Vesterålen Varmeservice.