I forslag til revidert nasjonalbudsjett plusser regjeringen 15 millioner kroner på startbevilgningen på 5 millioner kroner, som ble gitt i statsbudsjettet for 2017.

– Dette minner om en forferdelig dårlig spøk. Regjeringen har tidligere signalisert at man er villig til å gi inntil 80 millioner som er nærmest for judaspenger å regne, men er nå ikke engang villig til å forplikte seg til det, sier Willfred Nordlund (Sp), førstekandidat for Nordland Senterparti til Stortingsvalget.

– Unngår å stille opp

Jan Tore Sanner signaliserte torsdag at regjeringen er villig til å totalt legge 80 millioner kroner i potten i årene som kommer, Nordlund mener dette ikke er godt nok.

– I tillegg til at regjeringen ikke er villig til å komme Andøy samfunnet i møte med en uavhengig gjennomgang av grunnlagstallene, trass i svært mange gode betenkninger fra ulike hold, så unnlater man etter mitt skjønn å stille opp for Andøya slik H, Frp og Ap forutsatte i Stortinget, sier Nordlund.

– Hele prosessen mangler grunnleggende kvalitetssikring. Det er vesentlig når vedtakene får så store konsekvenser. Det er for meg uforståelig hvorfor man på det grunnlaget man har i dag kan finne på å vedta en nedleggelse. Jeg er glad partiet sentralt sammen med bidragsytere nå får utarbeidet en gjennomgang av tallene, sier Nordlund.

Sanner ikke enig

Jan Tore Sanner i Høyre, sa noe helt annet da han snakket med pressen torsdag.

– Staten tar samfunnsansvar for lokalsamfunn og regioner som rammes av statlige omorganiseringer som fører til stor reduksjon av aktivitetene. Nedleggelsen av Andøy flystasjon fra 2020 vil gi et behov for omstilling og framvekst av nytt næringsliv. Regjeringen vil legge til rette for at kommunen skal ha gode forutsetninger for vekst og trygge arbeidsplasser, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Han varsler samtidig at regjeringen er innstilt på å øke potten til omstillingsarbeid i kommunen til totalt 80 millioner kroner i årene fremover.