– Vi har behov for en større grad av felles virkelighetsoppfatning. Det kan være fylkesmannen være en god partner å bidra til. Da er det mulig at å komme dit, men det kan hende at begge parter må bevege seg. Vi forholder oss – som regel – til det fylkesmannen konkluderer med, sier Teigen til Vol. Han sier det er positivt med at en uavhengig part går inn i saken. Han forventer at begge parter tilpasser seg det som blir fylkesmannens konklusjoner.

Rådmannen vil ikke kommentere FAUs påstand om at elever som berøres av flyttevedtaket skal ha et enkeltvedtak. På dette punktet vil han vente til fylkesmannen har konkludert. Han kommenterer heller ikke forholdene som gjelder lærerne som berøres. – Det er en sak mellom rektor og ansatte ved skolen, sier Teigen.

– FAU klager over manglende medvirkning?

– Hvis man leser den veilederen de selv referer til, vil en se at den prosessen Hadsel kommune i forkant av vedtaket, langt overgår kravene til en slik prosess. Omfanget viser også at mange har valgt å delta i høringen. Det kom inn over 50 innspill.

– Har dere utredet hva som er best for barnet?

– Det er selvfølgelig vurdert i forbindelse med denne saken.