NVE melder om ustabile forhold i fjellet tirsdag og onsdag. Påsketurister bør derfor være obs på forholdene i fjellet.

- Lokalt ustabile forhold i høyden pga fersk vindtransportert snø. Fare for skred i solvendte heng, skriver direktoratet på Varsom.no.

Les også: Stormfull påskestart

Skredfaren tirsdag ettermiddag vurderes til 2 - moderat -, mest utsatt er høyfjellet i den østlige delen av regionen.

Skredfaren måles på en skala fra 1 (liten) til 4 (stor).

- Det har vært en del skredaktivitet siste dagene, mest som små, våte løssnøskred. Snødekket er mer eller mindre uten lagdeling opptil 5-600 moh. I lavlandet er snøen gjennomfuktet og skredene er begynt å løsne ved bakken, opplyser NVE.

Onsdag er skredfarevurderingen oppjustert til 3 - betydelig.

- I den østlige delen av regionen kan det komme betydelige mengder nysnø mot de høyeste toppene. Snødekket her relativ god stabilitet, så ev. skred vil kunne trigges innad i den nye snøen ev. i overgangen ny og gammel snø. Skredfare kan flere steder være 3-betydelig. Våt og tørr snø krever ulik tilnærming hvilket gjør situasjonen litt ekstra utfordrende.