Tirsdag skulle kommunestyret i Øksnes nok en gang behandle barnehage- og skolebruksplan og fremtidig skolestruktur i kommunen. Samme sak ble i kommunestyremøtet før sommerferien i fjor utsatt med bestilling om en pedagogisk saksutredning.

Denne ligger nå på bordet, og rådmannens anbefaling er den samme som i fjor: å legge ned ungdomstrinnet i Alsvåg og Strengelvåg skole. Innstillingen fra formannskapet var imidlertid kun nedleggelse av ungdomstrinnet i Alsvåg.

Noen skoledebatt eller skolevedtak ble det imidlertid ikke da kommunestyret møttes tirsdag. Den store skoledebatten druknet i en flere timer lang habilitetsdiskusjon. Høyre og representant Johnny Rinde Johansen stilte spørsmål ved habiliteten til Aps Jarle Ragnar Meløy, begrunnet med Cerpus' utspill på VOL sist uke, og Meløys eierinteresser i bedriften.

- Vi driver ikke forretning med Øksnes kommune, og har ikke noe å tjene økonomisk på at skolen består, sa Meløy fra talerstolen.

- Leieforholdet med kommunen er den eneste forbindelsen Cerpus har med Øksnes kommune. Det vil ikke bli berørt av utfallet i denne saken. Dersom utfallet i saken får økonomiske konsekvenser for selskapet - vil det slå inn på habiliteten til en eier. Om så er tilfellet her kan ikke jeg svare på, det må kommunestyret avgjøre, sa rådmann Just Hjalmar Johansen etter å ha rådført seg med en advokat i KS.

APs John Danielsen mente at dersom Meløy var inhabil, måtte det stilles spørsmål ved habiliteten også til de representantene i kommunestyret som er ansatt i skolen, eller har relasjoner til ansatte i skolen.

SVs representant Torill Karijord stilte spørsmål ved sin egen habilitet som lærer ved Myre skole.

Begrunnet med usikkerhet rundt regelverk, fremmet ordfører Jørn Martinussen utsettelsesforslag på behandlingen av skolesaken.

- Det er allerede kommet så mange spørsmål om habilitet at det råder en betydelig grad av usikkerhet. Det er vesentlig å få dette avklart før vi avgjør en så viktig sak, sa ØTLs Theodor Lind og støttet forslaget.

Et enstemmig kommunestyre vedtok tirsdag å utsette behandlingen av skolesaken til kommunestyremøtet 17. juni.