Jonas-prisen er en ærespris som årlig tildeles en person, organisasjon eller institusjon som har gjort en ekstraordinær innsats for å fremme åpenhet, toleranse og aksept for mennesker som lever under vanskelige forhold. Prisen deles ut av Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo, skriver Jonas-komiteen i en pressemelding.

Langvarig engasjement

- Wassmo var en av de første som skildret seksuelle misbruk av barn her i landet. Slik har hun spilt en svært viktig rolle når det gjelder informasjon og synliggjøring om en tematikk som fremdeles er tabubelagt, sier juryleder, professor Monica Dalen.

I juryens begrunnelse heter det blant annet: «Wassmo var en av de første som skildret hva misbruk av barn betyr, ikke bare i perioden det pågår, men for barnets senere utvikling, trivsel og tilpasning.» I godt selskap

Wassmo berømmes også for å skildre hvordan samhold og omtanke likevel kan gjøre mennesker i stand til å overvinne umenneskelige opplevelser.

Wassmo skrev først om seksuelle overgrep i triologien om Tora fra slutten av 1980-tallet. I boken «Siste øyeblikk» fra 2013, forteller Wassmo at hun selv har opplevd overgrep i egen familie.

Jonas-prisen har blitt utdelt hvert år fra 1986. Tidligere prisvinnere har blant annet vært Wenche Foss, Gunnar Stålsett, Margreth Olin, Johan Olav Koss, Lars Monsen, Simon Flem Devold og Håvard Tjora.