– Både vi og samferdselsdepartementet, som er de som har saken på sitt bord, trenger den neste uka til å gå gjennom saken før vi kan si noe mer. Vi kommer i løpet av kort tid til å be om møte med Regjeringen for å avklare tidsaksen og få vite enda mer om oppgaver og funksjoner for senteret, sier hadselordfører Siv Dagny Aasvik.

Det siste 1,5 året har Aasvik vært en del av en arbeidsgruppe som har jobbet tverrfaglig mot å få oljevern og miljøsenteret til Hadsel. Gruppas medlemmer har variert i henhold til oppgaver, men i tillegg til Aasvik har rådmannens stab og teknisk avdeling i kommunen sittet der samt Hadsel Havn, Fiskeriparken og Bømyr-leder Terje Olav Hansen.

– Vil gi ringvirkninger i hele Lofoten og Vesterålen – Hadsel og Vågans prosjekt pekte seg ut, sier regionrådsleder og hadselordfører Siv Aasvik etter søndagens gladnyhet om at Fiskebøl får miljøvernsenteret. Hun mener etableringen vil gi ringvirkninger hele Lofoten og Vesterålen. – Skal rigge klart

Jobben fremover for denne gruppa, blir å gjøre alt klart slik at området er rede til å ta imot det som kommer.

– Vi skal rigge klart slik at vi kan ta godt imot det som kommer. Vi har jobbet systematisk i 1,5 år nå. Vi i arbeidsgruppa skal møtes i løpet av de neste dagene og se på hvordan vi skal tilrettelegge i tida som kommer, sier Aasvik.

– Det ene er å se hva vi kan gjøre nå og på sikt for å tilrettelegge. Det andre er å jobbe i selskapet Love Miljøbase for å tilrettelegge areal for senteret og se om det er andre aktører som kan være aktuell for etablering i næringsområdet Love Miljøbase legger opp til. Det tredje er å samkjøre med Vågan kommune slik at vi kan jobbet godt opp mot departementet, sier Aasvik.

I tillegg vil Hadsel jobbe for å se hva de kan gjøre for å legge til rette for nye arbeidstakere.

– Vi må se hva vi kan gjøre for å legge til rette for eventuelle nye arbeidstakere i forbindelse med senteret.

Delt løsning mellom Vågan og Hadsel Statsminister Erna Solberg dukket søndag opp på Fiskebøl, for å fortelle at regjeringen går inn for at Hadsel og Vågan får miljøvernbasen. Tror på arbeidsplasser

Nøyaktig innhold i oljevernsenteret er ikke klart per nå. Aasvik tror uansett på flere arbeidsplasser.

– Det er vanskelig å si hvor mange arbeidsplasser dette senteret fører til per dags dato. Det er opp til Regjeringen hva de legger i bunn av finansiering og hvilken modell de går for. Nå skal vi gå i dialog og se hva vi kan bidra med. Dette er nok et senter som vil utvikle seg over tid også.

To alternativer

Sundvolden-erklæringen (2013) slår fast at det skal opprettes en satsing på oljevern og miljø i Lofoten og Vesterålen.

Samferdselsdepartementet har siden 2016 ledet utredningen av et oljevern- og miljøsenter gjennom et sekretariat med kontorsted i Kabelvåg. Mandatet var å utvikle et konsept med oppgaver som samlet ville gi et godt grunnlag for en etablering av et senter.

Utredningen er gjennomført i dialog med relevante aktører innen blant annet næringsliv, myndigheter og forskning, og i nært samarbeid med relevante departementer.

Sekretariatet som tidligere i år leverte sin rapport til Regjeringen om innhold i en oljevernbase, ga ikke en anbefaling om hvor et oljevernsenter skulle ligge. De anbefalte hva innholdet kunne være og hva slags kriterier en lokasjon burde ha. Ut fra dette valgte altså Regjeringen Fiskebøl og Vågan som lokasjon.

I rapporten, som du kan lese i sin helhet her, står det at de har kokt ned et oljevernsenter til en av to alternativer.

Det ene er et senter som er en kunnskapsbase for oljevern og marin forsøpling. Et slikt senter vil være statlig finansiert og fungere som et senter som samler informasjon og kunnskap og har i oppgave å bistå andre statlige organer.

Det andre alternativet er et innovativt senter som jobber med nye løsninger innen oljevern og marin forsøpling.

Nøyaktig hvilke av disse alternativene Regjeringen ønsker, er ikke bekreftet, men ut fra statsminister Erna Solbergs uttalelser på søndag, kan det virke som en innovativ variant er det som er tiltenkt Fiskebøl.

Oljevern- og miljøsenteret skal:

  • Arbeide for å fremme kunnskap, kostnadseffektive og miljøvennlige teknologier og metoder for arbeidet med oljevern og mot marin plastforsøpling.

  • Være en kunnskapsformidler, rådgiver og pådriver for utvikling innenfor temaene.

  • Tilby kundene sine tilgang til tverrfaglige nettverk, verktøy for problemløsning/nytenkning, oversikt over kunnskapsgrunnlaget og beste praksis innen oljevern og marin plastforsøpling.

  • Bidra til tilrettelegging for og gjennomføring av tiltak knyttet til oljevern og opprydning av marin forsøpling i samarbeid med relevante fagmyndigheter.

  • Senteret etablerers som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter med en delt etablering mellom Svolvær (kompetansesenter) og Fiskebøl (FoU/praktiske oppgaver).