– Vi har snakket om 10-12 milliarder kroner i overskridelser. At det blir milliardoverskridelser ved å legge ned Andøya flystasjon og flytte til Evenes har vi hevdet hele tiden, sier Eilertsen til VOL.

– Får denne rapporten noe å si?

– Dette er vel den tredje rapporten som stiller spørsmål ved beslutningsgrunnlaget. Nå må noen ta «rev i seilene» og ta dette på alvor. Vi må bli enige om hvilke tall som er korrekte, og velge det beste og billigste alternativet. Dette er noe politikerne må bestemme. Å fortsette som de gjør i dag, blir totalt feil i mitt hode, sier Eilertsen.