Øksnes kommune står overfor et generasjonsskifte på flere av sine enheter. Under tirsdagens kommunestyremøte overrakte hun blomster og varmende ord til samtlige fire.

Eirik Rødsand – 25 år ansatt i Øksnes kommune, 20 av dem som hovedtillitsvalgt.

Einar Ellingsen - 36 år i Øksnes kommune. Har til tider stormet på avdelingen teknisk enhet. Gjort en formidabel jobb for enheten.

Erland Elvenes – 10 begivenhetsrike år som enhetsleder skole, barnehage, kultur-sektoren. Også assisterende rådmann i perioden.

Asbjørn Johansen – teknisk sjef og brannsjef inntil noen år tilbake. 21 år i gamet i kommunen.