Det skriver NRK.

Det var i starten av januar at Lind valgte å trekke den omstridte kuttplanen etter flere timers diskusjon i styret.

I planen var det en rekke forslag og kutt knyttet til omorganisering av sykehusene i Nord-Norge, men Harstad var spart for kutt. Det var lagt inn forslag om å styrke UNN Harstad på flere måter, mens i Narvik og Lofoten var det foreslått store endringer.

Siden forrige styremøte i Helse Nord har helseministeren fredet fødetilbudet i nord de neste fire årene og føde- og akuttberedskapen i Lofoten og Narvik.

Nå er det klart at sykehusdirektøren vil legge fram en ny plan for omstilling i helseforetakene på neste styremøte 28. februar. Planen er å fatte et endelig vedtak på styremøtet 20. juni før saken sendes over til helse- og omsorgsdepartementet, ifølge NRK.