Nordlandssykehuset møtte medisinerstudentenes humanitære sykkelaksjon i Henningsvær.  Arrangør for aksjonen er Medhum, Norges største studentdrevne humanitæraksjon.

I år rettes fokus mot de store miljø- og helseutfordringene verdens store bruk og kast av plast skaper. Nordlandssykehuset og Helse Nord var invitert til å møte medisinerstudentene og delta i debattpanel om miljøutfordringer generelt og helsetjenesten spesielt, under deres stopp i Henningsvær mandag 25. juli.

– Miljø og helse henger sammen

I tillegg til Siri Tau Ursin bestod panelet av Anne Kveim Lie, fra Medisinsk fakultet UiO/Senter for bærekraft i helsetjenesten, Lena Amalie Hamnes, varaordfører i Vågan kommune og Sara Soraya Eriksen, leder av sykkelaksjonen og nestleder i Medhum.

– Ved å tenke lokalt, tenker vi også globalt. Vi kan ikke forvente at andre løser miljøutfordringene vi står overfor. Vi må være med. Miljø og helse henger sammen. For eksempel der det før var vann, er det ikke lenger vann. Slikt får store helsemessige konsekvenser for de som bor der, sa Siri Tau Ursin.