Nordland fylkeskommune jobber med Regional transportplan 2018-2021, som skal si noe om hvilke samferdselsprosjekter som skal prioriteres i fylket de kommende årene. Kommunene er nå bedt om å komme med innspill til høringsutkastet, og formannskapet i Øksnes gjentok i tirsdagens møte det de har sagt før: at fylkesvei 821 skal prioriteres, med spesielt vekt på veien over Frøskelandsfjellet.

Av en totallengde på 6,4 kilometer vil fylkeskommunen i første omgang prioritere to strekninger på til sammen én kilometer. Utbedringen er imidlertid ikke lagt inn før i andre del av planperioden, med en sum på 33 millioner kroner.

Øksnespolitikerne mener utbedringene må komme raskere, og at det må legges mer penger inn i prosjektet. I tirsdagens møte vedtok de et innspill til fylkeskommunen om at utbedringene må inn i første del av planperioden, og at rammen må utvides betydelig.

Møter samferdselsråd

I neste uke kommer samferdselsråd i Nordland, Wilfred Nordlund (Sp), til Øksnes for å diskutere disse tingene. Partikollega John Danielsen har forventinger til møtet.

– Jeg tror vi får pengene i første del av perioden. Den tilliten har jeg til Wilfred, at når han kommer til Myre, så har han med seg penger, hvis ikke skal han bare stoppe på Sortland, sa Danielsen med glimt i øyet.

Dette hadde ikke Høyres Johnny Rinde Johansen tro på.

– Jeg møtte Wilfred i Bodø, og kan si at penger har han ikke med seg, med mindre han har vunnet i Lotto.

Ny trasé

Fylkesveien fra Myre mot Sortland er en smal og svingete transportåre for et enormt volum fisk årlig, og er i dag eneste veien inn og ut av Øksnes. Politikerne pekte i møtet på at veien er en flaskehals, og at det er behov for å gjøre noe raskt.

Politikerne begynte i møtet å diskutere måter å få fortgang i prosjektet på.

– Jeg er bekymret for at beløpet som er satt av i Regional transportplan er for smått og strekninga kort. Det er behov for å gjøre noe med mer enn den ene bakken på sørsida av fjellet. Burde vi begynne å tenke en annen strategi? Bør vi heller jobbe direkte med ny trasé, hvis det er det som vi ønsker oss, og er realistisk i det hele tatt? Det er så forferdelig dyrt å bygge vei, så hvis vi først skal fikse på den, går det sikkert en generasjon eller to før det blir aktuelt å få noe nytt. Jeg tror vi må gjøre et veivalg, før vi gjør noe med veien som ligger, sa KrFs Tore Christiansen.

Høyres Rinde Johansen sa seg enig.

– Vi har bare én vei. Uansett hvor bra stand veien er, så er den stengt når den er stengt. Vår største utfordring er at vi bare har én innfartsåre når vi har passert Lifjordkrysset. En alternativ trasé er ikke så dumt å jobbe med, sa høyrepolitikeren.

Fra fylkesvei til riksvei

Frps Ken Ivan Reinholdtsen mente raskeste vei til realisering vil være å jobbe for å omgjøre veien fra fylkesvei til riksvei.

– Signalene som er kommet fra politikere på fylket og sentralt, er at hvis vi skal få dette gjennomført raskest mulig, er løsningen å få omgjort veien til en riksvei, gjerne med påtrykk fra regionrådet. Med den viktigheten veien har på vinterstid, mener jeg det skal være fullt mulig, sa Reinholdtsen – og fikk støtte fra ØTLs Jørn Martinussen.

KrFs Christiansen lot seg ikke overbevise om at det er rett vei å gå.

– Om vi tar diskusjonen om statlig vei, tror jeg det er lite sannsynlig at fylkeskommunen prioriterer den. Jeg er enig i at det hadde vært en interessant diskusjon, men jeg er ikke sikker på at vi skal gi fylkeskommunen et påskudd for å ikke gjøre noe med veien, sa Christiansen.

Alternativer

Han stilte spørsmål om det var alternative måter å få finansiering på.

– Kostnadene ved bygging av vei har gått helt av hengslene. Hadde det vært en idé å lansere veistrekningen mellom Myre og Frøskeland som et forsøksprosjekt, der vi lager noe trygt og framkommelig, uten å nødvendigvis følge strenge krav fra vegvesenet, spurte han.

– Det er snakk om å definere hva som er godt nok? Her kan det være en mismatch mellom de som skal bygge og de som skal stille krav, sa Rinde Johansen.

Ordfører Karianne Bråthen opplyste at andre måter å finansiere veiprosjektene på skal være tema i neste ukes møte med samferdselsråd Wilfred Nordlund.

Formannskapet kom også med innspill til fylkeskommunen om at det må inn flere rasteplasser til tungtransport på strekningen.