–  Jeg velger å si det som det. Jeg har respekt for at vi har fått fremlagt en rapport der det blir påpekt ting som kunne vært bedre etter gjeldende normer. Men samtidig sier rapporten ingenting om at vi har tapt penger, understreket Pedersen i kommunestyremøte.

- For omfattende

Han er kritisk til flere faktorer rundt prosessen i forbindelse med offentlige anskaffelser.

–  Anbudsordninga i det offentlige er alt for omfattende og har for lite søkelys på løsning. Det må være lov å tenke logisk, mener han.

For å illustrere hva han eksakt legger i det, trakk han paralleller til det å skulle kjøpe en bil.

–  Dersom man vil kjøpe en bil, så kjøper man den bilen man vil ha og har råd til. Men slik er det ikke i det offentlige. Der skal de først definere hvordan bilen skal se ut, deretter skal man definere kriteriene, så skal det inn en konsulent og så skal man ha anbud, før man får tilbud. Det skal gjennom så mange ledd og se alt under ett. Men det er ikke alltid at det fungerer like godt i praksis, utdypet han.

Apotek

Et av de mest alvorlige eksemplene i rapporten fra RevKom som ble lagt frem for kommunestyret, er at det innenfor helsesektoren ble foretatt direkte kjøp av medisinsk forbruksmateriell fra en leverandør for beløp på 900.000 kroner i både 2014 og 2015.

–   Vi har ikke noe eget apotek i Bø, som gjør det litt tungvint. Hadde vi hatt det, skal jeg love at Bø kommune hadde vært den største kunde, slår ordføreren fast.

Pedersen var for øvrig enig med Svein Helge Martinussen fra Venstre om at kommunen nå må innrømme at feilene er gjort og heller se fremover.