– Det er riktig at det forekom en svært beklagelig hendelse for noen uker siden, der en beboer ved en sykehjemsavdeling fikk en brannskade på grunn av at hun fikk varmt vann på seg, sier Helse- og omsorgssjef i Hadsel kommune, Marion Celius.

VOL har kjent til hendelsen ved sykehjemmet i noen uker, men det er først nylig at vi har fått den  endelig bekreftet.

– Trasig uhell

Ifølge Celius oppstod situasjonen i forbindelse med stelling. Flere pleiere var til stede, men ifølge Helse- og omsorgssjefen var det ikke menneskelig svikt som var årsaken.

– Dette var et trasig uhell som ingen av pleierne kan lastes for. Vannet i dusjen var temperert og klarert, som er vanlig rutine. Likevel kom det helt uten forvarsel varmt vann, uten at noen har rørt kranen, forteller hun.

Det ble umiddelbart satt i gang tiltak for å forebygge skaden, men det viste seg å ikke være tilstrekkelig.

– Pleierne så at brannskaden utviklet seg og varslet pårørende og lege, og pasienten ble lagt inn på sykehuset, sier hun.

Galt med blandebatteri

Årsaken til hendelsen var ifølge Celius at noe var galt med blandebatteriet i dusjanlegget. Celius forteller at rørlegger i ettertid har sikret de aktuelle blandebatteriene for å forhindre at dette skjer igjen. Rørleggeren har også gått gjennom samtlige blandebatterier ved resten av dusjene på sykehjemmet.

Lederen ved sykehjemsavdelingen har hatt møte med kvinnens pårørende.

– Hendelsen har blitt rutinemessig registrert i både journal og kommunens avvikssystem. Det har også vært kontakt med fylkesmannen i forhold til pasientskademelding, opplyser Celius

– Ikke et problem tidligere

På spørsmål om det på et tidligere tidspunkt har blitt vurdert å innføre såkalte varmtvannssperrer på dusjene, svarer Celius:

– Det har ikke vært kjent at det har vært et problem med dusjene ved sykehjemmet tidligere, så det har derfor ikke vært en vurdering å innføre varmtvannssperrer tidligere, sier hun.

Et gjøremål som står på agendaen i forbindelse med uhellet, er å undersøke øvrige blandebatterier ved de ulike institusjonene i kommunen.

– Det undersøkes om det er nødvendig å gjøre tiltak på andre steder i kommunen, presiserer hun.

Fryktelig lei seg

Celius understreker at de ansatte ved avdelingen er preget av det som skjedde og er fryktelig lei seg.

– De synes det er svært beklagelig at en beboer skulle bli utsatt for dette, slår Marion Celius fast.

Etter det VOL kjenner til, står det etter forholdene bra til med kvinnen.