Enkelte av politibilene i Vesterållen har vært med lenge. Foto: Johnny Myhr-Hansen

I forrige uke presenterte Politiforum en oversikt som viser at innkjøpet av politibiler har blitt halvert siden 2012. Oversikten inkluderer både sivile og uniformerte biler og føres på den gamle inndelingen av politidistriktene.

Ifølge oversikten ligger Salten politidistrikt nederst, med bare tre innkjøpte biler siden 2012.

– Det tallet burde nesten hatt en 0 etter seg, sier hovedverneombud Vegard Kristiansen i region Salten i Nordland politidistrikt til NRK Nordland.

Etterslep

I Midtre Hålogaland ble det handlet inn 11 biler i nevnte periode, men som likevel er et betydelig lavere antall enn i de fleste andre politidistrikter. Regionlensmann i Vesterålen, Per Erik Hagen, legger ikke skjul på at bilparken må fornyes.

– Vi har hatt etterslep og har behov for nye biler. Men vi må stille oss i kø og ta når vi får tildelt ny bil, sier han.

– Men det er ikke snakk om krise, legger han til.

I revidert nasjonalbudsjett tildeles politiet 263,5 millioner kroner, der 100 millioner går til investering av utstyr. Hagen mener det er grunn til noe mer optimisme med tanke på ny bilpark i årene som kommer.

– Vi venter en ny tjenestebil om ikke så lenge, men vi skulle som sagt hatt flere, blant annet en ny sivil politibil, sier han.

Gamle biler

Ifølge Hagen er enkelte av politibilene i Vesterålen nesten 20 år gamle.

–  De operative tjenestebilene begynner å bli modne, men holder så vidt ennå. Vi har fra tidlig på 2000-tallet, men også noen fra 90-tallet. 90-tallsbilene brukes primært til praktisk forflytning, sier han.

Regionlensmannen understreker viktigheten av at politiet i størst mulig grad har biler med høy standard.

–  Tjenestebilene ruller veldig mange kilometer i løpet av året og enda mer nå etter at det har blitt helkontinuerlig tjeneste. Det bidrar til å øke slitasjen. Politibilen er kontoret til de som er ute og da må bilen ivareta helse, miljø og sikkerhet på best mulig måte. Jo eldre bilene er, jo mer øker driftsutgiftene, utdyper han.

Kostbart

En operativ tjenestebil, som for eksempel blir brukt til patrulje, koster rundt én million kroner. Når alt utstyret er på plass, blir prisen gjerne tredoblet.

– Det blir kostbart ja. Bilene må være rigget slik at det er plass til utstyret, samt at det er en god løsning for oppbevaring, sier han.

Da politidirektør Odd Reidar Humlegård var på besøk i Sortland påske uttrykte også han bekymring for etterslepet når det gjaldt bilparken til politiet. Humlegård understreket at han selv har sett slitasjen med egne øyne.

Ofte når jeg reiser rundt i politidistriktene blir jeg hentet i den eldste politibilen med dårligst standard. Da ønsker de å vise meg hvor ille det står til i håp om at jeg kan bevilge penger til ny bil, sa han da.

– Særlig nødvendig

Justisminister Willy Amundsen og regjeringen mener at de 100 millionene som bevilges til utstyr kommer godt med.

– Det er særlig nødvendig å fornye kjøretøyene i politiet. Nærpolitireformen og økte krav om responstid gjør det enda viktigere å ha en god, moderne utstyrt og velfungerende bilpark, har han tidligere uttalt til NRK Nordland.

Politiets fellesforbund er glad for pengene fra regjeringen, men mener at 100 millioner ikke er nok til å redde etterslepet.

– Det vil blant annet sikre at politiet over hele Norge får samme uniform. Alle distriktene har ikke sett seg råd til å kjøpe inn den nye uniformsjakken til sine politibetjenter. Dette er et godt eksempel på hvor trange budsjettene i distriktene er, sier Forbundsleder Sigve Bolstad til NRK Nordland.