Arrangementet skjer på Gossen på Sommarøya 12. mars.

«Vardebrenning betyr i denne sammenheng å brenne bål med medbrakt reine trematerialer. Det vil foregå i utmark og ikke medføre fare for antennelse på annet materiale enn det som er tatt med. Deltakerne er ansvarlig for at det blir ryddet opp etter gjennomføring (ca. 2 timer). Det taes værforbehold», heter det i søknaden.

Les også: – Alle miljøfaglige råd viser at boring er uforsvarlig

Kom ikke mål sist

Det er Hans-Jørgen Berntsen som har tatt initiativet til aksjonen.

Vi har ikke noe lokallag og dermed har vi ikke fått samordnet aktivteten, sier han.

Det var forsøkt for noen år siden å etablere et lokallag, uten at man kom i mål. Men Berntsen er sikker på at mange ønsker å holde saken varm.

Les også: – Fiskeriene er uendelig mye viktigere for oss enn olja

– Fiskerne ser oss

Folkeaksjonen har etablert egen nettside og fått mye positiv respons, men foreløpig har det ikke vært nok for å etablere et lokallag.

Er det viktig å holde saken varm?

– Ja, det har vært en hvilepause på grunn av regjeringssituasjonen og V, KrF. Men vi har nytt stortingsvalg om ett og et halvt år og det gjelder å være forberedt. Når vi tenner varden på Gossen, vil fiskerne på vei inn til land se lyset og se at vi støtter kystflåten, sier Berntsen.