Ap, Sp og Frp ville ha Hildegunn Arntzen inn i det nye styret, som skal sitte til høsten 2017. Hennes lange erfaring fra politikken, administrativ ledelse og næringslivet ble trukket frem som kriterier som gjorde henne godt skikket til vervet.

SV ville ha tidligere ordfører, nåværende vararepresentant i boligstiftelsen, Jørn Martinussen som nytt fast styremedlem. Fra Høyre ble det bedt om skriftlig avstemning mellom de to kandidatene. Martinussen fikk her 14 stemmer, mot Arntzens 8.

Da Martinussen var vara for Hilde J. Hansen i styret, måtte ny vararepresentant velges. Arntzen ble satt opp i mot Theodor Lind (ØTL). Hun fikk 12 mot Linds 9 stemmer. John Danielsen (Ap) mente at styret, med tre kommnestyrerepresentanter, vil være inhabil i mange saker som angår kommunen.

Ordfører svarte at kontakt med Stiftelsestilsynet ikke hadde gitt samme tilbakemelding, men representantene måtte i sakene vurdere sin egen habilitet.