I Nordland stemte 133 250 av 181 315 stemmeberettigede. Det gir en oppslutning på 74,3 prosent.

Om vi ser på Vesterålen og kommunene her, er også valgdeltakelsen god.

Valgdeltakelsen var suverent best i Andøy. Her stemte hele 82,6 prosent av de stemmeberettigede.

Lavest oppmøte var det i Øksnes, med 71,2 prosent.

Detaljene

Det er også interessant å gå inn på detaljene rundt valgdeltakelsen, kommune for kommune.

Andøy:I Andøy var fremmøteprosenten på 82,6 prosent. Her var det 18 som stemte blankt og 1051 som forhåndsstemte av totalt 2962 stemmende. I Andøy var det 3722 stemmeberettigde.

Bø:I var fremmøteprosenten noe lavere, men opp mot snittet i Nordland. Fremmøtet var på 73,4 prosent. Seks stemte blankt og 460 av totalt 1472 forhåndsstemte. I Bø var det 2053 stemmeberettigede.

Hadsel:Også i Hadsel var oppmøtet på valgdagen som snittet i fylket. Her var fremmøteprosenten på 73,2 prosent. 30 stemte blankt og 1312 av 4359 fordhåndsstemte. Totalt var det 6030 stemmeberettigede i Hadsel.

Lødingen:I Lødingen var fremmøtet på 74,2 prosent. 433 av 1171 forhåndstemte og ni personer stemte blankt. I Lødingen var det 1602 stemmeberettigede.

Sortland:I Sortland var oppmøtet på 72,3 prosent. Her forhåndsstemte 1626 av totalt 5519 stemmende. I Sortland var det 7633 stemmeberettigde.

Øksnes:I Øksnes stemte 71,2 prosent av de stemmeberettigede. 22 stemte blankt og 848 av 2235 forhåndsstemte. Det var 3289 stemmeberettigede i Øksnes.