– Vi skulle selvsagt ha ønsket at saken ble oppklart, sier Holm.

Kameraene ble funnet i februar i år, under vinterferien for elevene. De var kamuflert som brannalarmer og saken ble anmeldt til politiet.

Mandag ble det klart at saken henlegges.

– Det har vært ubehagelig å vite at alle ansatte og elever som har brukt disse toalettene kan ha blitt filmet, uten å vite hvem som har stått bak, og uten at de skyldige får sin straff. Nå får vi nok neppe vite det, med mindre politiet får nye opplysninger i saken, sier Holm i en pressemelding fra skolen.

Fikk nye rutiner

Nordland fylkeskommune satte inn nye rutiner etter oppdagelsen av kameraene. Økt bevissthet og kontroller har blitt tiltak for at elevene ved de videregående skolene skal føle seg trygge, ifølge rektoren.

– Vi har ansatte som nå er langt mer bevisste på å ha åpne ører og øyne. I tillegg har vi rutiner for å sjekke lokaler som et tillegg til dette. Vi har lært mye av denne saken, og følger mye mer med, sier Holm, som også berømmer både elevene og de ansatte ved skolen.

– Elevene våre har vært rolige, reflekterte og har stilt opp for hverandre. Det samme har de ansatte. Jeg må si at jeg er en veldig stolt rektor, som får ha ansvaret for så modne og reflekterte elever og ansatte, som genuint bryr seg om hverandre. Det har vært helt avgjørende i håndteringen av denne saken hos oss, sier han.

– Vi holder hodet kaldt

Holm sier at både elever og ansatte nå har det fint i skolehverdagen.

– Vi holder hodet kaldt, og setter fokuset der det skal være – på utdanningen av de flotte ungdommene våre. Så kan vi håpe at det kanskje en gang i fremtiden kommer nye opplysninger som likevel kan gjøre at lovbruddet blir oppklart, sier Inge Holm.