Det meldte Forsvarsdepartementet mandag.

Regjeringen har ambisjoner både når det gjelder alliert mottak og utvikling av romvirksomhet på flystasjonen. I fjorårets reviderte nasjonalbudsjett ble det satt av midler for å etablere god nok sikring av verdiene til Forsvaret, da i form av perimeter og overvåkningsteknolgi, etter at flystasjonen skulle være nedlagt.

– Sp/Ap-regjeringen har i den forbindelse besluttet å videreføre det militære vaktholdet på det militære flyplassområdet også etter sommeren 2024. Det har vært en del usikkerhet rundt dette spørsmålet, og det er viktig for regjeringen nå å skape trygghet for at det militære nærværet på Andøya skal fortsette, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Det er også satt av midler i inneværende års budsjett i tillegg til revidert nasjonalbudsjett. Dette gjelder også Andøya, som er en viktig arena for rombaserte tjenester, forskning, utvikling og annet sivil-militært samarbeid. Det er også en mulig rolle som base for en fremtidig utvikling av droner til Forsvaret.

Ifølge pressemeldingen vil dagens ambisjonsnivå i første omgang bli videreført med samme antall personell.

– Det vil komme flere avklaringer for Andøya i den nye langtidsplanen for forsvarssektoren som legges fram i løpet av våren, sier Gram.

Avslutningsvis skriver departementet at regjeringen vil vurdere hvilke andre militære funksjoner som kan lokaliseres på Andøya i arbeidet med ny langtidsplan for forsvarssektoren.