Tre personer møtte i februar i Vesterålen tingrett tiltalt for grov kroppskrenkelse, etter at de tre banket opp en fjerde person i hans bolig. De må nå sone 10 måneder i fengsel, samt betale erstatning til mannen.

– De tiltalte har erkjent [forholdet], med varierende forklaringer om egen deltakelse i den utførte vold, heter det i dommen.

Les også: Tre andværinger tiltalt i alvorlig voldssak

Narko-bakgrunn

Den ene av de dømte skal ha blitt frastjålet en pose medisin inneholdende narkotika noen dager i forveien, og mistanken falt på fornærmede. De tre personene dro derfor til fornærmede for å konfrontere han med tyveriet, ta medisinen tilbake, samt gi han en passende avstraffelse for ugjerningen.

To av de dømte holdt fornærmede fast mellom seg, mens den tredje slo fornærmede med et sammenslått gitarstativ. Etter at fornærmede falt sammen på gulvet, sparket de han mot kroppen og hodet.

Det var sprikende forklaringer rundt dette i rettssaken.

Les VOLs dekning fra rettssaken: – Politiet ba meg hente stjålet mobiltelefon

Den ene av de dømte tok kvelertak på fornærmede, og klemte til det han klarte, til fornærmede mistet bevisstheten. Dette skal ha skjedd to ganger, før de dømte forlot stedet.

– Gjort med forsett

Retten finner det klart at de tre med forsett både fysisk og psykisk i fellesskap har utsatt fornærmede for grov kroppsskade. Den anses som grov på grunn av manglende foranledning, at den har karakter av overfall, at fornærmede var forsvarsløs, og at den ble begått av flere i fellesskap.

Videre trekker retten frem at volden kunne ha fått et mer alvorlig resultat. To av de dømte er tidligere ilagt straff for vold. Den ene personen har i erkjent det vesentlige av de faktiske forhold, som regnes som formildende. De to andre har forsøkt å gjøre førstnevnte ansvarlig for volden. Det tillegges skjerpende vekt for to av de dømte at det var de som hadde tatt initiativet til avstraffelsen av fornærmede.

Dømt for to forhold

Den ene av de tre ble også dømt for et annet forhold. Vedkommende skal ha fremsatt trusler på et apotek, høsten 2016. Da personen ble nektet utlevert medisin fra apoteket, fordi den var hentet ut fra et apotek i Bodø, reagerte personen med sinne og utagering, samt trusler til to av de ansatte ved apoteket.

Alle tre er dømt til 10 måneders fengselsstraff. De må også betale 2.690 i erstatning for tap til fornærmede, samt 40.000 kroner i oppreisning.