"Fysioterapi-saken" i Hadsel kom for dagen da fysioterapeut Kari Randen Hatløy klaget på at hun ikke ble tildelt en fysioterapihjemmel. Høyre, Frp og V, satte administrasjonens innstilling til side. Etter flere runder og innvolvering fra Norsk Fysioterapiforbund, vedtok formannskapet i mars - med knapp margin - å tildele en ekstra hjemmel til Randen Hatløy. Dette skjedde på et møte i formannskapet da en av Frps faste representanter var borte. En utbryter fra Frp, Jan Ivar Ellingsen, stemte sammen med oppisisjonen for å tildele Randen Hatløy en ekstra hjemmel. Posisjonspartiene skrev en protokolltilførsel i tilknytning til vedtaket.

Varslingssak

Rådmannen fikk i oktober i fjor en varslingsmelding i tilknytning til saken. Han opplyser til VA at saken vil bli presentert i sin fulle bredde tidligst om to uker. Rådmannen har ferie.

-Det er formannskapet ved ordføreren som er innklaget i saken, opplyser rådmannen.

Varslingen kom fra kommunens helseavdeling.

Intervju

Han beretter at ordfører Kjell-Børge Freiberg, tidligere rådmann Jonny Karoliussen, tidligere helse- og omsorgssjef Hans Arne Nordbakk og Norges Fysioterapiforbund er intervjuet av rådmannen. Han er i ferd med å trekke konklusjoner i saken.

-Varslingen er ganske omfattende. I alt er det tatt opp åtte forhold og det er stort spenn i varslingen fra alvorlige forhold til mindre alvorlige forhold, sier rådmannen.

Han sier at han vil foreslå tiltak når saken presenteres. Ettersom saken er omfattende og komplisert, vil rådmannen ikke gå detaljert igjennom saken fra sitt feriested, men han opplyser at det vil være full åpenhet om saken når den blir offentligjort.

Bjørnsund Gundersen opplyser at ett av hovedpunktene i hans fremstilling av saken vil være grenseskillet mellom administrasjon og politikk.