– Det planlegges at det skal bygges en regional lufthavn på Hauan i Rana. Det foreslås avsatt 1,47 mrd. kroner i statlige midler som fases inn i andre del av planperioden 2018-2029. Det legges til grunn at kommunen og privat næringsliv yter et tilskudd på 600 millioner kroner, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

Skagen

Mikalsen sier til Vol at utbyggingen på Hauan vil kunne få betydning for flyplass-strukturen i Vesterålen også. Forklaringen på dette er flyteknisk.

– I flybransjen er at kortbanenettet en anakronisme. Det er mange steder som har kortbanenett, men det er mer sjeldent å drive dem på samme måte som vi gjør i Norge. På grunn av dette er det få flyprodusenter som tilbyr flytyper som kan lande på en flyplass som er 800 meter, ei heller fly som krever 1199 meter rullebane. Det er flere flytyper som kan lande på baner som er 1.500-1.600 meter lang, men skal man først bygge så lang rullebane, kan man like godt bygge 2.000 meter, som vil gi plass til mellomdistansefly, sier Mikalsen.

Til nå har Avinor ønsket å bygge en rullebane på 1.200 meter på Skagen. Disse planene fikk et skudd for baugen da Tromsø Museum krevde omfattende utgravinger. Dersom sentrale strøk av Lofoten og Vesterålen skal få en «storflyplass», vil regionen måtte skue mot Mo, som får en flyplass av ønsket lengde, mener Mikalsen. Han viser til at Widerøe investerer i jetfly, som krever mer rullebane enn kortbanenettet tilbyr. Det taler for at kortbanenettet gradvis kommer til å forsvinne.

Hadselfjordtunnelen

Mikalsen mener at en forutsetning for å diskutere en felles «storflyplass» for regionen er at det etableres en tunnel under Hadselfjorden.

– Det er null problem med inntil en time transporttid til flyplass, men ikke noe mer enn det. Folk i Oslo og Trondheim bruker inntil en time for å komme seg til Gardermoen og Værnes, påpeker Mikalsen.

Han mener at en «storflyplass» vil gjøre regionen enda mer attraktiv som reiselivsregion. Den vil også åpne opp flyfrakt av fisk.

Mikalsen peker også på at flyplassen ved Skagen uansett vil måtte bestå i en eller annen form på grunn av nærheten til sykehuset.

– Stokmarknes er i en særstilling, og vil ha behov for flyplass uansett.  Men det ser mørkt ut for at flyplassen utvides til å bli en «mellomklasse flyplass», gagner ikke noen, sier Mikalsen. Han advarer om at de som «skyter med skarpt på tunnelen er de samme folkene som skyter med skarpt på Andøya.» En kamp om å sikre Lofoten og Vesterålen en «storflyplass» blir et maratonløp der de samme folkene som skyter med «skarp» mot Andøya også skyter med «skarp» mot tunnelprosjektet.