Den flunkende nye gigantvarmepumpasom forsyner store deler av Andøya flystasjon med strøm, er godt i gang.

– Den har fungert bra fra første dag, og gir tredobbel gevinst, sierRagnar Madsen i Forsvarsbygg, som mandag ble gratulert av alle de involverte idet grensesprengende ENØK-prosjektet til Forsvarsbygg.

Knirkefritt

Den nye luft til vann varmepumpa påAndøya Flystasjon forsyner Hangar H og G, verstedet, 333skvadronen og Operativt Hovedkvarter for 133 Luftving med billigere energi. Denhar vært inne i en prøveperiode, og fungerer knirkefritt så langt.

Mandag formiddag markerteForsvarsbygg begivenheten med alle impliserte parter i prosjektet til stede, ogprosjektleder Jens Hugo Leiknes i Forsvarsbygg, gratulerte stedlig fagingeniørRagnar Madsen ved Forsvarsbygg, Midtre Hålogaland og alle andre på Andøyaflystasjon med den nye pumpa.

Lang prosess

– Vi startet detteEnøk-prosjektet på Andøya flystasjon i 2007-2008. Gunnar Solbjørg som erprogramansvarlig for energiledelse i Forsvarets sin bygningsmasse og KjellHantho som er ekstern rådgiver på energiledelse, avdekket behov for varmepumpeog innhentet ulike løsninger, inntil vi landet på luft til vann. Pumpa er en avde største i sitt slag i alle fall med henblikk på alt i en enhet, sa Leiknes.

– De som jobber på flystasjonvli ikke merke det store forskjellene i sin hverdag, men fyringskostnadene vil bliredusert med 1.5 millioner kroner i året. Man sparer miljøet og redusererutslippene med 800 tonn C02 i året. Den vli bidra til stabil drift i fremtiden,fortsatte Leiknes.

– Vi fant ut at denne typevarmepumpe var brukandes, siden det henger en slik på de fleste hus på Andenes.Forskjellen er at kapasiteten på denne pumpa er på over 1000 kilowatt, ogtilsvarer 250 av de ordinære huspumpene, fortsetter Leiknes.

Totalkostnadene ved pumpa er 23millioner kroner, og Enova har gitt to millioner kroner i ENØK-midler.

Spesialdesignet

Totalentreprenør Norsk Kulde ogKjetil Finne med tilholdssted Tromsø har spesialdesignet denne varmepumpa forAndøya flystasjon.

– Det er helt unikt, og det ernok ikke så mange som er klar over hvilken kompetanse dette firmaet sitter på,sier Leiknes.

Finne takket for tilliten ogforklarte at varmepumpa er unik i verdenssammenheng basert påfryseromsteknologi og varmpepumpeteknologien luft til vann.

– Den er verdens største,basert på den fysiske størrelsen på pumpa i en koloss. Andre pumper av sammeformat er vanligvis delt opp i flere enheter. Vi kunne gjøre dette, fordi vihadde mulighet ti å bygge den sammen på kaia i Tromsø, og frakte den med båttil Andenes, sier Finne, som opplyser at resultatet i prøveperioden den førstemåneden er bedre en forventet, med blant annet ingen avriminger.

Helt unikt

Kjell Hantho påpeker det unike medstørrelsen på denne varmepumpa.

– Slike prosjekt brukesvanligvis i ordinære hus, og det er lite utprøvd på så store prosjekt somdette. Da er det bra nyheter at det ikke er avriming ennå, selv om det sikkertvil komme, sa Hantho, som skrøt av Finne som hadde bygd opp pumpa selv.

– Det er artig å få skryt, mennå får vi vente til vi ser hvordan det går utover vinteren. Det blirinteressant å følge pumpa gjennom de ulike værtyper vi kommer til å oppleve, saFinne.

Fornøyde brukere

– Vi som skal bruke pumpa i detdaglige her på flystasjonen er veldig fornøyd. Den har fungert bra fra dag en.Virkningsgraden gir tredobbel gevinst. Når pumpa tilføres 300 kilowatt så fårman ut energi som tilsvarer 900 kilowatt, sier Madsen, som gleder seg til åfølge utviklingen videre.