Torsdag var han på Andøy-besøk da Andøy produsentlag avholdt årsmøte på Dverberg. Det er nå 13 melkebønder i Andøy. 12 driver med kyr, mens én driver med geit.

– Jeg prøver å besøke alle deler av Tine, og vi er over hele landet. Dette var et bra møte med bra engasjement og da er det inspirerende, sier Reierstad etter møtet. Han har også vært rundt i flere av de andre vesterålskommunene.

Konkurranse

Da han gikk gjennom fjoråret for Tine, pekte han på at man møter stadig tøffere konkurranse.

– Det er importpress på alle Tines produkter, og vi er utsatt for konkurranse på en helt annen måte enn før. Vi er nødt til å lykkes i markedet og vi må være kostnadseffektive, sa Reierstad.

Betaler ut utbytte

Tine gikk med 1,6 milliarder kroner i overskudd i fjor. Mens noe settes av for å øke egenkapitalen, får bøndene utbetalt 963 millioner kroner eller 66 øre per liter melk.

I Andøy produserer brukene totalt 2,5 millioner liter melk, og får dermed utbetalt 1,65 millioner kroner. Det blir cirka 126.000 kroner per bruk.

– Det er en god følelse å betale tilbake til bøndene. Det er de som har satset på Tine som sitt selskap, og som gjør det mulig å skape denne merverdien, sier Reierstad.

– Viktig for matproduksjonen

– Tine har samlet sin virksomhet i stadig færre, større enheter. Hvordan passer Andøybonden inn i dette?

– Andøybonden er viktig for å bruke arealet som er her og muligheten til å produsere mat i Norge. For at vi skal kunne være til stede med lokale bønder, er det viktig at vi gjør det vi kan for å effektivisere det industrielle, sier Reierstad.

Gjenvalgt

Eirik Solvoll fra Bjørnskinn ble gjenvalgt som leder i produsentlaget.

– Produsentlagene er grunnfjellet i Tine, og er også et sosial treffpunkt for bøndene, sier Solvoll.

Han håper at man skal klare å opprettholde melkekvantumet i Andøy, selv om det blir stadig færre melkebønder.

– Det blir neppe flere som driver med melk, men det er flere av de som driver nå som har planer om å bygge opp brukene sine, sier Solvoll.

VIKTIG: (Foto: Jørn Aune)