Brynjulv Øverby, fagleder for kommunalteknisk avdeling i Sortland kommune, jobber med makebyttesaken.

– Vi skal skifte eierskapet på fire eiendommer – to til utbygger og to til kommunen, slik at Sortland kan satse på byaksen, sier han.

Les også: Ønsker utsatt byggefrist i Kvartal 13

Kan hentes tilbake

Byaksen skal gå fra Sortland hotell, gjennom Paviljongparken og Kvartal 13 og til torget og sjøkanten.

Kvartal 13 har tre deler. I den nordre delen av Kvartal 13 skal Karl Behrens bygge prosjektet sitt. Bebyggelsen i midten skal inn i byaksen. I den sørlige delen er det tre gamle trehus, som er vernet.

– Sortland kommune ønsker å få realisert byaksen, der Behrens eier to av fem eiendommer. Vi har en gjeldende avtale som tilsier at om ikke Behrens begynner byggingen før 1. januar 2017, kan Sortland kommune hente tilbake de to eiendommene som kommunen gjennom avtalen overdrar til utbygger, sier Øverby.

Les også: Har to uker på seg til å levere Kvartal 13-søknad

Komplisert

Utbygger Karl Behrens har bedt om å få utsette denne fristen fra 2017 til 2021.  Om han får det, skal formannskapet, som har behandlet makebyttet tidligere, ta stilling til.

– Vi har mottatt henvendelse der han i praksis ber kommunen om henstand i nye fire år for å realisere prosjektet. Dette er litt komplisert oppi byggesaken, der rammetillatelsen utløper 10. oktober, sier Øverby.

Makebyttesaken blir trolig tatt opp på formannskapsmøtet 20. oktober.

– Her er det i utgangspunktet kun snakk om å ta stilling til å forskyve fristen for kommunens gjenkjøpsrett. Det blir ventelig enten ja eller nei i formannskapet.

Sortland kommune har gjort klart skjøteavtaler om de to eiendommene,

– Men skjøtene er ikke signert av Karl Behrens. Hvorfor han ikke har kommet og signert, må han besvare selv, sier Øverby.

SortlandsAvisa har vært i kontakt med Karl Behrens, men han ønsker ikke å kommentere saken.

Les også: Må starte byggingen innen oktober, uansett utfall i dagens formannskap

– I Behrens interesse

Om avtalen ikke signeres av Behrens er det ukjent hva konsekvensene blir.

– Jeg har ikke kunnskap om hva som skjer dersom Behrens ikke signerer på de to skjøtene, sier Øverby i kommunen.

Han legger til at det ikke  er spesifikt avtalt noen frist for signering.

– Det er primært i utbyggers interesse å få gjennomført makebyttet: Eierskap til de to parsellene som kommunen skal overdra til utbygger, er for ham en forutsetning for å kunne starte bygging. Tilsvarende gjelder naturligvis for kommunen når det gjelder tiltak i byaksen, men foreløpig ligger tiltak i byaksen etter bygging i tid.