Vol omtalte saken fredag fordi det ikke var innkalt til møte på ordinær måte.

– Det ble ved en feil ikke sendt ut offisiell innkalling til møtet og dette beklager vi. Vi vil sørge for at rutinene følges bedre i fremtiden, står det i journalen.

Det fremgår for øvrig at det er vedtatt å gjennomføre en kartlegging av arbeidsmiljøet i regionrådet.

VOL har i to ulike saker omtalt en personalsak i Vesterålen Regionråd. Den første orienteringen ble gitt 19. mai.

24. mai behandlet regionrådet saken på nytt. Det er vedtaket fra det siste møtet som er sendt ut i dag.