Kurset går ut på å lære de utenlandske damene grunnleggende begreper, språk og metoder innenfor helsesektoren. Når kurset er fullført får de et kursbevis som de kan legge ved CV-en.

– En ressurs

Kurslærer er Sarah Skoglund. Hun tror dette er starten på noe stort og at damene virkelig er en ressurs.

– I deres kultur er det å ta vare på eldre veldig høyt oppe, forklarer hun.

Flesteparten av damene vil jobbe på sykehjemmet og med eldre. Deriblant er Asha Abdulla fra Somalia. Hun forteller til VA at hun har lært mye på kurset.

– Jeg vet en del om hvordan man skal gjør ulike ting og hva som skjer.

I klassen får de en helsebok der de lærer om hvordan man skal ta vare på både voksne og gamle.

– Vi lærer hvordan vi skal unngå bakterier, smitte og at ting skal være rent. Vi lærer forskjellen på sykehus, sykehjem og hjemmesykepleien.

Abdulla er en av få som allerede har fått en fot innenfor helsesektoren. Hun jobber for tiden på sykehuset som renholder og med tøylevering. Men det er hjelpepleier hun vil jobbe som etter hvert.

Viktig

Prosjektet er bare i startfasen, og hvor langt kurset vil være er ikke kurslærer Skoglund helt sikker på.

– Jeg merker at vi blir aldri ferdig. De er så engasjert, og det er alltid ei ny hånd i været.

Helse- og omsorgssjef i Hadsel kommune, Marion Celius, er positiv til prosjektet.

– Vi har gjennom flere år erfart at mange som ønsker arbeid innenfor omsorgsyrkene, behersker det norske språket for dårlig. Det å kunne kommunisere tilstrekkelig, – altså både snakke forståelig, samt forstå beskjeder som blir gitt og hva som blir sagt, er helt essensielt for å ivareta faglig forsvarlighet for våre brukere og pasienter.

– Det å fokusere på «helsenorsk,» slik at man spisser språket innenfor det vokabularet som benyttes spesielt, vil være et spennende forsøk.

Celius tror prosjektet kan bidra til viktig og økt rekruttering til omsorgsyrkene.

– Samtidig som utenlandske tilflyttere kommer seg ut i arbeid.

Besøkte sykehjemmet

«Helsenorsk» skal være en del av språkopplæringa ved Hadsel voksenopplæring. Med det stilte deres damekor «Godt blanda» opp på Stokmarknes sykehjem for besøk og sang tirsdag.

– De lærer ordlyder gjennom sang, forklarer Skoglund.

Med Helene Enochsson på piano fikk dagpasientene og pasientene fra avdeling en og to både en og tostemt sangunderholdning. Tradisjonsrike sanger som «Jo mere vi er sammen», «Lille måltrost» og «Alle fugler små der er» fikk pasientene til å smile og synge med.