Ifølge VGs koronaoversikt, som er kilden for tallene, henger dette mest trolig sammen med at det ble registreres et stort etterslep av smittetilfeller i flere kommuner fredag.

Ser vi på smittetallene som gjelder for Vesterålen lørdag, ble det totalt registrert seks smittede som er knyttet til kommunene. Flest var det i Hadsel med fem, mens Andøy hadde ett tilfelle.

VGs talloversikt bruker smittetall fra FHI, som plasserer de smittede etter hvor de er folkeregistrert. Kommunene teller ofte de som bor eller oppholder seg i kommunen.