NTB: Helsedirektoratet og FHI anbefaler i nytt faglig grunnlag også maksimalt 50 prosent kapasitet med de faste tilviste plassene.

På utendørs arrangementer anbefaler helsemyndighetene inntil 3.000 deltakere og maksimalt 50 prosent kapasitet.

I dag kan det være 200 personer innendørs på faste tilviste plasser, og 600 på utendørs arrangementer.