Årsak er at kaien er i teknisk dårlig tilstand og til fare for sikkerheten for passasjerer, fartøy og miljø.

Reisende bes om å benytte seg av Tunstad som anløpssted inntil Øksnes kai er utbedret, melder fylkeskommunen.

Lovund Skyss, som trafikkerer Øksnes Vestbygd, beklager på det sterkeste, lyder meldingen.