Det kommer fram i den landsomfattende undersøkelsen Trafikkbarometeret 2023 gjennomført av NAF. Undersøkelsen viser at dårlig veivedlikehold uroer 68 prosent av norske trafikanter. Andelen i Nordland er 79 prosent og 78 prosent i Troms og Finnmark.

– Smale, svingete veier, som om vinteren blir enda mindre fremkommelige, er en dårlig kombinasjon. Det er klart at innsatsen for å sette veinettet i bedre stand må økes fremover. Hvis ikke vil det allerede store forfallet på veiene fortsette å øke. Dette må kombineres med nok ressurser vinterstid, sier pressesjef i NAF, Ingunn Handagard.

Undersøkelsen viser også at 60 prosent av landets trafikanter bekymrer seg for dårlig vintervedlikehold. Her ligger andelen i Nordland på 70 prosent, mens for Troms og Finnmark oppgir 71 prosent at de bekymrer seg for vedlikeholdet om vinteren.

NAF påpeker hvor viktig godt beredskap i forkant av tette snøfall er.

– Snø må vi vente i et vinterland som Norge. Vi oppfordrer bilister til å kjøre etter forholdene og vurdere å la bilen stå når det står på som verst. Samtidig er det viktig at de som har ansvaret for veinettet bruker nok ressurser på brøyting og strøing slik at fremkommeligheten blir så god som mulig, sier Handagard.

Dette bekymrer norske trafikanter mest:

NorgeNordlandTroms og Finnmark
Dårlig veivedlikehold (hull i veien, manglende siderekkverk o.l)68 %79 %78 %
Dårlig vintervedlikehold60 %70 %71 %
Farlige situasjoner mellom bilister og syklister62 %60 %62 %
Manglende gang- og sykkelvei eller fotau50 %60 %60 %
Manglende lys/mørke veier43 %58 %45 %
Viltpåkjørsler39 %55 %45 %
Berusede/rusede sjåfører47 %48 %42 %
Påkjørsler44 %47 %42 %
Møteulykker/frontkollisjoner40 %50 %40 %
Farlige situasjoner knyttet til skoler/barnehager35 %47 %37 %
Farlige situasjoner mellom gående og sparkesyklister47 %37 %31 %
Skred og ras14 %36 %31 %
Farlige situasjoner ved av/påstiging til kollektiv26 %26 %29 %