På sin Facebook-side sier Bentzen, statssekretær i samferdselsdepartementet, at når nominasjonskomiteen ringte og lurte på om han ville stille til stortingslisten var hans klare svar; – Ja, om Nordlendingen ønsker det.

Til VOL gjentar han sitt budskap:

– Ja, jeg har sagt at dersom Nordland vil, så stiller jeg. Så enkelt er det, fastslår han.

Han sier videre at han i dag sitter i regjeringsapparatet og har prøvd å få prosjekter opp og fram. Selv om det har skjedd mye positivt i fylket den senere tid, blant annet med ny Hålogalandsvei og gratis ferjer mange steder, må man se framover.

Må få bedre råd

– Og det tror jeg er det folk også er opptatt av. Folk har merket urolige tider og stram økonomi den senere tid, og det viktigste blir at folk får bedre råd. Det er veien framover jeg fokuserer på.

Når partiets endelige lister er klart, blir ikke før til høsten etter nominasjonsmøtene er gjennomført.

Bentzen understreker også i sitt innlegg at vi trenger flere folk i landet vårt. Et ordtak som ofte blir sagt er at vi blir fri for folk før vi går tom for penger, viser han til.

– Jeg mener vi bør legge til rette slik at folk ønsker å få barn. Vi bør vurdere å gjøre skattegrep slik at det blir mer attraktivt å få barn, for å ytterligere styrke grepene vi har gjort for barnefamiliene i regjering, skriver han.

Statssekretæren tar også til orde for at Norge bør ta en lederrolle i forskningen på kvinnehelse. Mange kvinner sliter med sykdommer som må løftes høyere på agendaen, er hans oppfatning.