Prosjektleder Helena Ijtsma. (Foto: Alf Ragnar Olsen, Andøyposten)

Andøy kommune står bak prosjektet «Andenes Vær» som går inn i en ny fase denne uka. Prosjektleder Helena Ijtsma sier prosjektets formål er å spre kunnskap om stedshistorien, rettet mot skolebarn.

– Prosjektet tar utgangspunkt i utstillingen som er etablert i Hisnakul, som fokuserer på Andenes havn rundt 1900.

Temasamlinger

– Prosjektet har et dobbelt formål. Et hovedmål har vært å lage en informasjonshefte om Andenes Vær. I tillegg var det en målsetting å parallellt lage et konkret undervisningsopplegg om Andenes Vær - kommunesenteret i Andøy kommune - for elevene på 6. og 7. klassetrinn for alle skolene i Andøy kommune.

– Som ledd i undervisningsopplegget blir det denne uka kjørt temasatte samlinger for elevene fra de nevnte klassetrinnene for elevene fra Bleik, Åse, Risøyhamn og Andenes.

– Tre temaer belyses - og disse er alle forankret i kunnskapsløftet og kompetansemålene for fagene historie, geografi og samfunnsfag, opplyser Helena Ijtsma - som ser frem til å møte elever og lærere denne uka.

Infohefte

– Basert på temaene som belyses skal også relateres til oppgaver elevene får innen kunst- og håndverkfaget. Jeg tar sikte på at endel av elevarbeidene skal innarbeides i den nevnte informasjonshefte om Andenes vær - da de burde egne seg ypperlig som illustrasjoner, sier hun.

– Informasjonsheftet vil bli på rundt tretti sider, og skal etter planen være ferdig i juni måned. Denne vil også fungere som en ressurs- og lærebok, opplyser Helena Ijtsma.