Idrettshallen på Andenes skal gjennom en brannteknisk oppgradering, noe som gir utfordringer for Andenes skole, som bruker hallen til kroppsøving og de som trener der på kveldstid.

– Hvis vi ikke får utbedret det branntekniske, så hadde alternativet vært å stenge idrettshallen. Dette var blant annet siste året at Rock Mot Rus fikk dispensasjon fra brannkravene, sier Wolf.

Brukernes sikkerhet

Arbeidene starter 7. august og er estimert å være ferdig 13. november. Det vil si tre måneder der idrettshallen er stengt.

– Det var ikke aktuelt å utsette denne jobben, den må gjøres nå. Det er en gangske stor jobb der det skal deles bedre av i forhold til brannceller, nye dører skal settes inn og vegger skal utbedres slik at røyk ikke går fra ett rom til et annet, forklarer Wolf.

Han sier at avveiningen mellom behovet for å trene og tryggheten til brukerne er enkel.

– Som utleier må vi alltid ta hensyn til brukernes sikkerhet. Det er synd at den blir stengt så lenge, men brukerne må smøre seg med tålmodighet og trøste seg med at de etterpå får en tryggere hall å være i, sier Wolf.

– Det må skolen løse

Idrettshallen er også gymsal for Andenes skole. Wolf sier det ikke er avklart hvor de skal ha kroppsøving de 2,5 første månedene av skoleåret.

– Der har vi en jobb å gjøre, men det er noe skolen må løse, sier han.

Stengingen omfatter også svømmehallen.

– Det kan hende vi får til å bruke kommunestyresalen mens arbeidene pågår, men det er ikke avklart, sier Wolf.