Vaktområdene utgjør Lødingen, Hadsel, Sortland, Bø og Øksnes kommuner.

Søkte om 700.000

Stimuleringstilskudd er et tilskudd som skal benyttes til stimuleringstiltak for å sikre tilgang på veterinærtjenester på dagtid. Disse vaktområdene har store avstander, til dels langt mellom bruk i drift og deler av vaktområdene har lavt dyretall.

Tilskuddet blir utbetalt til Sortland kommune som forvalter midlene på vegne av de andre.

Det var søkt om 700.000 kroner til formålet.

Les også: Det kan se ut som en katt

Søkte om 3,9 millioner

Fylkesmannen har fått inn søknader fra ni vaktområder og seks enkeltkommuner i 2015. Totalt er det kommet inn søknader på nesten 3,9 millioner kroner for 2016.

Nordland er tildelt 1.991.621 kroner for 2016. Dette er 543.000 kroner mindre enn i 2015.

Vedtak er gjort med utgangspunkt i de rammer som er tildelt Nordland for 2016, heter det i vedtaket.