Vesteraalens Avis skriver denne uka at biblioteksjef Jørn Singdahlsen i Hadsel folkebibliotek den 1. september forlater stillingen i Hadsel for å begynne i tilsvarende stilling i Sortland. Singdahlsen innrømmer at det er med blandede følelser han slutter.  Han gleder seg til å begynne å jobbe i et litt større miljø. Singdahlsen sier at ressursene ved biblioteket i Hadsel har vært begrensede.

Og nettopp trang kommuneøkonomi og voldsomt behov for å spare penger gjør at rådmannen i Hadsel har foreslått å la biblioteksjefstillingen stå ledig ut året. Det er bare en i rekken av en lang rekke innsparingstiltak kommunen er nødt til å sette i verk for å hente inn i overkant av seks millioner kroner.