- Nå er vi herre i eget hus igjen, sier Pedersen.

Men selv om gleden er stor, så mener han at det er viktig å ikke ta helt av.

- Dette er noe vi har jobbet med i lang tid, men vi skal ikke ta helt løs av den grunn. Fylket kan i alle fall være trygge på at vi skal holde oss på den rette sida av investeringsrammen fremover, sier Pedersen og legger til.

- Jeg vil understreke at vi har hatt et veldig godt forhold til Fylkesmannen mens vi har vært på lista. Det skal vi også fortsette med.

- Muligheter

- Hvordan skal dere klare nettopp det, å holde dere ute av lista i årene som kommer?

- Det vi har klart de senere år er å ta ned drifta og klart å ikke drevet med underskudd de siste tre-fire åra. Det har vi klart takket være dyktige ledere og ansatte i kommunen. Der skal vi også ligge fremover, sier Pedersen, som også antyder at Bø nå på sikt kan se på investeringer de ikke har kunnet gjort de siste åra.

- Det at vi ikke har noen som hele tiden "kikker oss i kortene" åpner mulighetene for at vi kan se på andre typer investeringer enn det vi har kunnet de siste åra. Det er selvsagt positivt.