Onsdag 20. april inviterer Pensjonistforbundet Nordland pensjonister og eldre i Lofoten, samt de kommunale eldrerådene i Vesterrålen, til et åpent informasjonsmøte på Andrikken hotell på Andenes.

Vil knytte bånd

Skal snakke om hva eldre kan bidra med

Direkte medlemmer, kollektivt tilsluttede medlemmer i Pensjonistforbundet, øvrige pensjonister og andre interesserte er hjertelig velkomne til å delta.

På denne måten ønsker man å knytte et bånd mellom eldrerådene og Pensjonistforbundets lag og foreninger, heter det i invitasjonen.

Møtet vil handle om følgende:

  • Fokus på Pensjonistforbundets kjernesaker

  • Informasjon etter Pensjonistforbundets Landsmøte juni 2015, herunder:

  • Den nye Handlingsplanen 2015-2018 og prioriterte saker

  • Ny sentral organisasjonsstruktur

  • Framtidens aktivitetssenter

  • Hva er det og hva kan vi gjøre i våre lokalsamfunn?

  • Hva skjer i våre egne kommuner?

  • Funksjoner som leder, kasserer og sekretær i lokalforening.

Les også: Vil bedre tilbudet til demente

Setter opp buss

Det vil bli muligheter for lokalforeningene å dele sine erfaringer med andre foreninger. Foreningene gis anledning til å rette spørsmål direkte til både de andre foreningene og til fylkeskontoret.

For å forenkle kjøreturen ut til Andenes skal Pensjonistforbundet Nordland bestille en stor buss tur/retur Sortland-Andenes med avgangstid fra Sortland bussterminal klokka 10.00.

Medlemmer i Pensjonistforbundets lokalforeninger inviteres til å følge denne transporten.