Lødingen lensmannskontor blir rammet når politidistriktet får ny struktur. Sammen med Hadsel, Bø, Andøy, Øksnes og Sortland skal Lødingen utgjøre Vesterålen lensmannsdistrikt – som kun skal ha tjenestesteder på Sortland, Andenes og Myre.

Vedtaket har nå Lødingen klaget på.

– Som vi har påpekt i vår tidligere høringsuttalelse vil Lødingen falle utenfor de oppsatte kravene for tilgjengelighet og responstid, noe som gjør at vi er bekymret for den tryggheten og nærheten som politiet heretter kan tilby til vår kommune. I den senere tiden har det vært noen hendelser som gir grunn til forsterket bekymring, skriver ordfører Atle Andersen (Ap) i klagen.

Rykket ikke ut til vold og promille

Ordføreren viser til flere episoder tidligere i vinter, hvor de har opplevd at politiet ikke har respondert. En av dem var da en person opplevde å bli slått ned og skadet utenfor et utested ved stengetid.

– To ganger ble det ringt til politiet, uten respons. Etter episoden satte gjerningspersonen seg i bilen og kjørte fra stedet. Det ble da på nytt ringt politiet og meldt fra om promillekjøring, men heller ikke nå ville politiet rykke ut til Lødingen. Personen som ble utsatt for voldsepisoden måtte kjøres til legevakt i Harstad(i taxi). Og vedkommende måtte i etterkant reise inn til politistasjonen på Sortland for å få anmeldt forholdet og avgitt forklaring, da det ikke var mulig å få gjort dette i Lødingen, heller ikke for vitnene å avgi vitneforklaring, skriver Andersen.

Ikke i loggen

Lødingen-ordføreren reagerer også på at når politiet først rykker ut til hendelser i Lødingen, blir det ikke informert om i politiloggen. Han viser til påhengsmotor-tyveriet i Bø og tyveri av dekk med felger fra en privatbolig på Sortland i slutten av februar. Disse ble nevnt i loggen, og politiet gikk ut i mediene og ba om tips. I samme tidsrom har det ifølge Andersen vært innbrudd i en båtforretning i Lødingen, som ikke har vært nevnt noen steder.

– Dette bidrar til å skape usikkerhet og frustrasjon. Og man stiller spørsmålet: Har vi gjennom nærpolitireformen fått vi et nærpoliti som er mer tilgjengelig, og som er mer synlig for folk i Lødingen, slik intensjonen var? Eller har det blitt motsatt?

– Hvor går terskelen?

Har viser til de nevnte hendelsene og spør om hvor terskelen går for at politiet skal reagere.

– Når vi titt og ofte gjennom media og politilogg kan lese om for eksempel husbråk, bråk på utesteder, tyverier, promillekjøring, trusler, osv. på andre steder i regionen, og hva politiet har foretatt seg, så er det noe som ikke harmonerer når tilsvarende (og alvorligere) hendelser i Lødingen ikke engang blir loggført/omtalt, skriver ordføreren.

Han skriver at de nå frykter at Lødingen får dårligere polititjenester når kontoret legges ned.

– Vi er klar over at et lokalt kontor med begrenset åpningstid ikke kan dekke opp for alle typer hendelser. Men det vil likevel gi oss flere muligheter til å komme i dialog, og til å få hjelp når det trengs, skriver Andersen og ber om at politidirektøren på nytt vurderer nedleggelsen av lensmannskontoret i Lødingen.