Selskapet skal nå avvikle flere tilbud som har vært gitt til asylsøkere. Færre asylsøkere til Norge gjør at det ikke lengre er behov for disse tilbudene. Både Målselv, Alta og Bø i Vesterålen berøreres innenfor Aleris-konsernet.

Usikkert om det får konsekvenser

– Hvordan berøres de ansatte i Bø av dette?

– Det er det for tidlig å si noe om. Våre ansatte i Bø som har jobbet med dette, har en kompetanse som kan brukes i andre deler av vår virksomhet i Bø. At vi har flere tilbud i Bø er en fordel når en slik situasjon oppstår. I denne sammenhengen er ikke Bø den plassen som blir hardest rammet, sier Melseth.

Har skapt 30 arbeidsplasser i Bø – nå ser de også mot nabokommunene En telefon fra ordføreren til en Aleris-leder med feriehus i Bø, endte med nyetablering og 30 arbeidsplasser på yttersida. Nå etablerer det private helseforetaket seg trolig i en ny vesterålskommune. –Ser muligheter

Han understreker at Aleris fortsetter med de andre tilbudene man har i Bø innenfor psykiatri og barnevern.

– Vi har 30 ansatte i Bø og vi ønsker å satse videre, både i Bø og i Vesterålen. Vi har langsiktige avtaler med dem som kjøper tjenester av oss. At vi avvikler denne ene boligen har utelukkende å gjøre med nedgangen i antall asylsøkere, sier Melseth.