Han reagerer på at justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) dagen etter terrorangrepet i Manchester sa til NRK at vi aldri hatt bedre beredskap i Norge enn vi har i dag, skriver Klassekampen.

– Påstanden fra statsråden er feil. Alle du snakker med i Beredskaps-Norge vil kunne fortelle en helt annen historie enn statsråden, mener Mood.

Mood trekker fram Riksrevisjonens rapport om objektsikring og de varslede kuttene i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som to eksempler på at regjeringens beredskapsarbeid har sviktet.

Riksrevisjonen har kommet med kraftig kritikk av både Forsvars- og Justisdepartementets beredskapsarbeid, og saken behandles fremdeles i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. I DSB fører regjeringens nedskjæringer til at prioritert beredskapsarbeid etter 22. juli må kuttes.

I 2015 la den såkalte ekspertgruppen for forsvaret av Norge fram en rapport om hvordan Forsvaret burde styrkes. Gruppa konkluderte blant annet med at regjeringsapparatet var dårlig forberedt på å håndtere en krise.

Mood viser til at utvalget anbefalte å opprette en egen enhet for krisehåndtering ved Statsministerens kontor.

– Utvalget slår tydelig fast at helheten i beredskapsarbeidet må løftes til Statsministerens kontor og at det derfra må styres helhetlig på tvers av sektorer for å få kraft i arbeidet og for å rette opp svakhetene, sier Mood.

– Dette er ikke fulgt opp, og det kan være et uttrykk for to ting: Enten lider beredskapsarbeidet av en alvorlig ansvarsfraskrivelse fra toppen, eller så er dette en alvorlig systemsvakhet som vi må ta tak i, mener han.