På initiativ fra Sp og Frp ble det fattet følgende vedtak:

«Øksnes kommune opprettholder tidligere standpunkt om at statlige fiskerihavner som ikke er overtatt av kommunen skal ligge under statlig eierskap og forvaltning uten forbehold.»

Les også: Møtte kommunen for å diskutere løsninger for fremtida i Nyksund

Store utfifter

En ufrivillig overtagelse av statlige investeringer vil kunne føre til store utgifter som må dekkes av kommunene gjennom sine budsjett.

Øksnes kommunestyre kan heller ikke se at staten tidligere har påtatt seg det hele og fulle økonomiske ansvaret (gjennom garanti) ved overføringer av statlige byggverk til kommunene. Dette er etter vår menig en fraskrivelse av ansvar som vil ta fra budsjettene til skole, helse osv i  kommunene.

Les også: Fortsatt uenige om hvem som har ansvaret for Nyksund havn

– Ikke mulighet

John Danielsen (Sp) sier at vedtaket er i samsvar med det kommunen har sagt hele tiden, at det er Kystverkets oppgave. I saksdokumentene tilbake i tid sies det også at Kystverket definerer Nyksund som en statlig fiskerihavn.

– Vi har ikke mulighet til å ta over ansvaret. Dersom denne saken danner presedens, vil det bety en stor økonomisk belastning for mange kommuner i Vesterålen og langs kysten. En belastning som kommunene ikke har rygg for å bære, fastslår Danielsen.